Adaugă locație

Descriere

Muzeul de Istorie Suceava are secţii de arheologie, istorie, ştiinţele naturii, artă, memoriale, observator, bibliotecă (peste 82.000 volume), Laborator zonal de restaurare şi conservare. Clădirea muzeului de istorie a fost construită în anii 1902 – 1903 drept sediu administrativ al Căpităniei districtului Suceava. După 1918 clădirea devine sediul prefecturii şi reşedinţă a prefectului, iar după 1944 aici a funcţionat Sfatul popular al oraşului Suceava. Acum i se adaugă o nouă aripă, pe latura de nord. Din anul 1967 clădirea este destinată Muzeului judeţean. Latura de nord este ocupată de Arhivele Statului.

Muzeul de Istorie Suceava a cunoscut o restructurare masivă în anii 1975 – 1980, când cea mai mare parte a etajului a fost modificată în vederea amenajării Secţiei de Istorie. Actuala structură funcţională a clădirii este diferenţiată prin spaţiul destinat expunerii, depozitării şi cercetării. Pornindu-se de la ideea caracteristică etapei dinainte de 1989, potrivit căreia structura de bază a unui muzeu trebuie să ilustreze pregnant trăsăturile caracteristice ale trecutului istoric, expoziţia de bază din Muzeul de Istorie Suceava a fost concepută ca o prezentare a istoriei locale împletită cu cea naţională.

Muzeul de Istorie Suceava are 27 de săli. Secţia de istorie prezintă material arheologic începând din paleolitic până în epoca contemporană, piese dacice, piese rezultate din săpăturile arheologice de la Cetatea Sucevei, colecţii de ceramică, piese litice, metal, textile, numismatică, documente, carte veche, memoriale, artă, mineralogie-petrografie, paleontologie, botanică, malacologie, entomologie, mamalogie. Piese excepţionale: tronul de la Lipcani (eneolitic), idolul androgin de la Mioveni (eneolitic), pandantiv de aur cu almandine de la Rotopăneşti (secolul al V-lea), monede de aur bizantine, inelul de aur al domnitorului Bogdan I, veşminte descoperite în mormântul domnitorului Petru I Muşat (1375 – 1391), veşminte de curte (secolul al XVII-lea) descoperite arheologic şi restaurate. Colecţia arme cuprinde diverse arme de foc, arme albe – din sec XVIII-XX; Colecţia artă cuprinde lucrări de pictură, sculptură, grafică, icoane. Colecţia memoriale include fondurile Petre Comarnescu, Leca Moraru, Ion Vicoveanu, Ion Negură, Nicolae Labiş; fondul carte veche, Biblioteca.

Informatii contact

Program de lucru

Inchis acum UTC + 3
  • Luni Închis
  • Marți 9:00 AM - 5:00 PM
  • Miercuri 9:00 AM - 5:00 PM
  • Joi 9:00 AM - 5:00 PM
  • Vineri 9:00 AM - 5:00 PM
  • Sambata 9:00 AM - 5:00 PM
  • Dumica 9:00 AM - 5:00 PM